Hơn 11.000 căn hộ và nền đất tái định cư bỏ phí không sử dụng ở TPHCM

Một lượng lớn nhà tái định cư thuộc sở hữu Nhà nước không được sử dụng gây lãng phí. Ảnh: B.Chương
Một lượng lớn nhà tái định cư thuộc sở hữu Nhà nước không được sử dụng gây lãng phí. Ảnh: B.Chương
Một lượng lớn nhà tái định cư thuộc sở hữu Nhà nước không được sử dụng gây lãng phí. Ảnh: B.Chương
Lên top