Hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng đăng ký làm điểm cách ly

Hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng được làm điểm cách ly. Ảnh Cao Nguyên.
Hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng được làm điểm cách ly. Ảnh Cao Nguyên.
Hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng được làm điểm cách ly. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top