Hơn 100 căn hộ tòa A2 – An Bình City đã được đặt mua thành công