Hoàn vốn dự án BT đường số 4: Khánh Hòa chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

Đường số 4, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Đường số 4, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Đường số 4, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Lên top