Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Hoài niệm về những chợ truyền thống nổi tiếng đất Cảng

Một góc chợ Sắt ngày nay vẫn bán rất nhiều... “sắt”. Ảnh: Minh Lê
Một góc chợ Sắt ngày nay vẫn bán rất nhiều... “sắt”. Ảnh: Minh Lê
Một góc chợ Sắt ngày nay vẫn bán rất nhiều... “sắt”. Ảnh: Minh Lê
Lên top