Hoài niệm về những chợ truyền thống nổi tiếng đất Cảng

Một góc chợ Sắt ngày nay vẫn bán rất nhiều... “sắt”. Ảnh: Minh Lê
Một góc chợ Sắt ngày nay vẫn bán rất nhiều... “sắt”. Ảnh: Minh Lê
Một góc chợ Sắt ngày nay vẫn bán rất nhiều... “sắt”. Ảnh: Minh Lê
Lên top