Hoà Lạc sẽ là đô thị khoa học công nghệ, sinh thái vào năm 2030

Đô thị vệ tinh Hoà Lạc được xem là đô thị phát triển nhất trong 5 đô thị vệ tinh xung quanh nội đô Hà Nội, tuy nhiên tỉ lệ xây dựng mới chỉ chiếm trên 20%. Ảnh: GIANG HUY
Đô thị vệ tinh Hoà Lạc được xem là đô thị phát triển nhất trong 5 đô thị vệ tinh xung quanh nội đô Hà Nội, tuy nhiên tỉ lệ xây dựng mới chỉ chiếm trên 20%. Ảnh: GIANG HUY
Đô thị vệ tinh Hoà Lạc được xem là đô thị phát triển nhất trong 5 đô thị vệ tinh xung quanh nội đô Hà Nội, tuy nhiên tỉ lệ xây dựng mới chỉ chiếm trên 20%. Ảnh: GIANG HUY
Lên top