Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoà Bình được bình chọn là thương hiệu xây dựng tiêu biểu