Hoà Bình được bình chọn là thương hiệu xây dựng tiêu biểu