"Hộ chiếu vaccine" có thúc bất động sản nghỉ dưỡng sôi động trở lại?

Kỳ vọng bất động sản nghỉ dưỡng sẽ sôi động khi có "hộ chiếu vaccine”. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Kỳ vọng bất động sản nghỉ dưỡng sẽ sôi động khi có "hộ chiếu vaccine”. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Kỳ vọng bất động sản nghỉ dưỡng sẽ sôi động khi có "hộ chiếu vaccine”. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top