Hiện tượng "sốt đất" ở các địa phương tiềm ẩn các rủi ro cho nền kinh tế

Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương cần được xem xét một cách kỹ lưỡng. Ảnh: Cao Nguyên
Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương cần được xem xét một cách kỹ lưỡng. Ảnh: Cao Nguyên
Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương cần được xem xét một cách kỹ lưỡng. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top