Hết dịch COVID-19, bất động sản vẫn là kênh đầu tư tốt?

Các doanh nghiệp, chuyên gia bất động sản cho rằng, khi hết dịch COVID-19, bất động sản se phục hồi trở lại và đây vẫn là kênh đầu tư tốt. Ảnh: T.C
Các doanh nghiệp, chuyên gia bất động sản cho rằng, khi hết dịch COVID-19, bất động sản se phục hồi trở lại và đây vẫn là kênh đầu tư tốt. Ảnh: T.C
Các doanh nghiệp, chuyên gia bất động sản cho rằng, khi hết dịch COVID-19, bất động sản se phục hồi trở lại và đây vẫn là kênh đầu tư tốt. Ảnh: T.C
Lên top