Hệ số sử dụng đất tối đa và những điều cần biết rõ

Hệ số sử dụng đất có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng chung cư và các công trình hỗn hợp cao tầng. Ảnh: Hoàng Long
Hệ số sử dụng đất có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng chung cư và các công trình hỗn hợp cao tầng. Ảnh: Hoàng Long
Hệ số sử dụng đất có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng chung cư và các công trình hỗn hợp cao tầng. Ảnh: Hoàng Long
Lên top