Phát huy lợi thế của trung tâm logistics Tây Nam Bộ, bất động sản Hậu Giang hưởng lợi

Hậu Giang phát huy thế mạnh trung tâm logitics khu vực Tây Nam Bộ

Lên top