Hàng trăm dự án nhà ở bỏ hoang vì quy định nguồn đất

Kỳ vọng “cởi trói” cho hàng trăm dự án nhà ở đang bị ách tắc. Ảnh: Cao Nguyên
Kỳ vọng “cởi trói” cho hàng trăm dự án nhà ở đang bị ách tắc. Ảnh: Cao Nguyên
Kỳ vọng “cởi trói” cho hàng trăm dự án nhà ở đang bị ách tắc. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top