Hàng tồn kho bất động sản tăng mạnh, giá vẫn chưa giảm

Lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp bất động sản đang tăng mạnh. Ảnh: Quang Duy
Lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp bất động sản đang tăng mạnh. Ảnh: Quang Duy
Lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp bất động sản đang tăng mạnh. Ảnh: Quang Duy
Lên top