Hàng nghìn suất tái định cư ở TPHCM được phân bổ nhưng không sử dụng

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B vẫn bị người dân chê vì điều kiện sinh sống không đảm bảo. Ảnh: Quang Duy
Khu tái định cư Vĩnh Lộc B vẫn bị người dân chê vì điều kiện sinh sống không đảm bảo. Ảnh: Quang Duy
Khu tái định cư Vĩnh Lộc B vẫn bị người dân chê vì điều kiện sinh sống không đảm bảo. Ảnh: Quang Duy
Lên top