Hàng nghìn hộ dân bị “treo” quyền lợi vì không thể tách thửa

Quyết định 60 về tách thửa vẫn đang có nhiều rào cản khiến quyền lợi chính đáng của người dân bị treo mấy năm qua. Ảnh: Gia Miêu
Quyết định 60 về tách thửa vẫn đang có nhiều rào cản khiến quyền lợi chính đáng của người dân bị treo mấy năm qua. Ảnh: Gia Miêu
Quyết định 60 về tách thửa vẫn đang có nhiều rào cản khiến quyền lợi chính đáng của người dân bị treo mấy năm qua. Ảnh: Gia Miêu
Lên top