Hàng ngàn người kinh doanh sẽ phải 'chia tay' chung cư?