Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng loạt chung cư Hà Nội lơ là với... “bà hỏa”