Hàng chục triệu USD đổ vào Tây Bắc Đà Nẵng, BĐS hưởng lợi lớn

Tây Bắc là nơi có quỹ đất rộng lớn, hạ tầng đồng bộ. Ảnh: NSM
Tây Bắc là nơi có quỹ đất rộng lớn, hạ tầng đồng bộ. Ảnh: NSM
Tây Bắc là nơi có quỹ đất rộng lớn, hạ tầng đồng bộ. Ảnh: NSM
Lên top