PHƯỜNG GHỀNH RÁNG, TP.QUY NHƠN (BÌNH ĐỊNH):

Hàng chục hộ dân chờ chính sách công bằng

Mới chỉ 41 hộ ở KV 3 được công nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất. Ảnh: P.V
Mới chỉ 41 hộ ở KV 3 được công nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất. Ảnh: P.V
Mới chỉ 41 hộ ở KV 3 được công nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất. Ảnh: P.V
Lên top