Hạn chế trục lợi từ phân lô bán nền để người nghèo tiếp cận nhà ở

Nhiều khu đất được phân lô bán nền nhưng để hoang không xây dựng. Ảnh: Cao Nguyên
Nhiều khu đất được phân lô bán nền nhưng để hoang không xây dựng. Ảnh: Cao Nguyên
Nhiều khu đất được phân lô bán nền nhưng để hoang không xây dựng. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top