Hạn chế dòng vốn chảy vào bất động sản cao cấp

Người mua bất động sản cao cấp sẽ khó vay được vốn ngân hàng hơn. Ảnh: P.V
Người mua bất động sản cao cấp sẽ khó vay được vốn ngân hàng hơn. Ảnh: P.V
Người mua bất động sản cao cấp sẽ khó vay được vốn ngân hàng hơn. Ảnh: P.V
Lên top