Hạn chế chung cư cao tầng ở trung tâm sẽ làm tăng giá nhà một số khu vực?

TP.HCM sẽ hạn chế xây chung cư cao tầng ở một số khu vực. Ảnh: Quang Duy
TP.HCM sẽ hạn chế xây chung cư cao tầng ở một số khu vực. Ảnh: Quang Duy
TP.HCM sẽ hạn chế xây chung cư cao tầng ở một số khu vực. Ảnh: Quang Duy
Lên top