Hải Phòng xây dựng công trình tòa nhà hỗn hợp 37 tầng trị giá 1.500 tỉ đồng

Lãnh đạo TP Hải Phòng trong lễ động thổ tòa nhà 37 tầng ngày 9.5. Ảnh: MC
Lãnh đạo TP Hải Phòng trong lễ động thổ tòa nhà 37 tầng ngày 9.5. Ảnh: MC
Lãnh đạo TP Hải Phòng trong lễ động thổ tòa nhà 37 tầng ngày 9.5. Ảnh: MC
Lên top