Hải Phòng: Thanh tra toàn diện về sử dụng đất ngoài bãi đê Tràng Cát

Một công trình ngoài đê sông Lạch Tray vẫn tiếp tục thi công sáng ngày 15.5 bất chấp các quyết định của cơ quan chức năng. Ảnh MC
Một công trình ngoài đê sông Lạch Tray vẫn tiếp tục thi công sáng ngày 15.5 bất chấp các quyết định của cơ quan chức năng. Ảnh MC
Một công trình ngoài đê sông Lạch Tray vẫn tiếp tục thi công sáng ngày 15.5 bất chấp các quyết định của cơ quan chức năng. Ảnh MC
Lên top