Hải Phòng: Gần 200 chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng

Chung cư ở ngõ 47 Lê Lai (Hải Phòng) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh MD
Chung cư ở ngõ 47 Lê Lai (Hải Phòng) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh MD
Chung cư ở ngõ 47 Lê Lai (Hải Phòng) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh MD
Lên top