Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Habeco đang nắm giữ những khu “đất vàng” ngàn tỉ nào?