Hạ tầng đồng bộ, Đồng Nai bùng nổ hàng loạt dự án bất động sản quy mô

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vừa được UBND tỉnh Đồng Nai có diện tích 280 ha vừa chính thức khởi công vào ngày 20.4.2020
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vừa được UBND tỉnh Đồng Nai có diện tích 280 ha vừa chính thức khởi công vào ngày 20.4.2020
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vừa được UBND tỉnh Đồng Nai có diện tích 280 ha vừa chính thức khởi công vào ngày 20.4.2020
Lên top