Hà Nội: Về nơi đã từng sốt đất điên đảo, nay như thế nào?

Tại thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất từng xảy ra sốt đất, nay không một bóng người. Ảnh Cao Nguyên
Tại thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất từng xảy ra sốt đất, nay không một bóng người. Ảnh Cao Nguyên
Tại thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất từng xảy ra sốt đất, nay không một bóng người. Ảnh Cao Nguyên
Lên top