Hà Nội tương lai - Thành phố của bê tông hay thành phố xanh?

Đô thị hóa, quá trình đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ (Ảnh minh họa: dự án Grandeur Palace - Giảng Võ)
Đô thị hóa, quá trình đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ (Ảnh minh họa: dự án Grandeur Palace - Giảng Võ)
Đô thị hóa, quá trình đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ (Ảnh minh họa: dự án Grandeur Palace - Giảng Võ)
Lên top