Hà Nội trả lời về 7 chung cư chây ỳ khắc phục vi phạm PCCC bị điều tra

Chung cư CT4 Văn Khê. Ảnh: LĐO
Chung cư CT4 Văn Khê. Ảnh: LĐO
Chung cư CT4 Văn Khê. Ảnh: LĐO
Lên top