Hà Nội thông tin về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ

Hà Nội vừa có kết luận về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ. Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội vừa có kết luận về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ. Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội vừa có kết luận về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ. Ảnh: Phạm Đông
Lên top