Hà Nội sẽ có thêm một dự án du lịch nghỉ dưỡng hơn 80ha tại Sóc Sơn