Hà Nội: Sắp đấu giá 11 thửa đất tại huyện Mê Linh, giá "siêu rẻ"

Hiện trạng chung của 26 thửa đất sắp đấu giá tại khu nhà ở để bán Quang Minh - Vinaconex 2 (thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh). Ảnh Cao Nguyên.
Hiện trạng chung của 26 thửa đất sắp đấu giá tại khu nhà ở để bán Quang Minh - Vinaconex 2 (thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh). Ảnh Cao Nguyên.
Hiện trạng chung của 26 thửa đất sắp đấu giá tại khu nhà ở để bán Quang Minh - Vinaconex 2 (thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh). Ảnh Cao Nguyên.
Lên top