Hà Nội sắp có trường đua ngựa 500 triệu USD ở Sóc Sơn?