Hà Nội sắp có “thành phố vườn” kiểu mẫu bên Đại lộ Thăng Long