Hà Nội: Rà soát, đề xuất xử lý kết luận thanh tra các dự án ven hồ Đồng Mô

Hà Nội yêu cầu các cơ quan có đề xuất xử lý cụ thể kết luận thanh tra các dự án ven hồ Đồng Mô. Ảnh Chí Nguyên
Hà Nội yêu cầu các cơ quan có đề xuất xử lý cụ thể kết luận thanh tra các dự án ven hồ Đồng Mô. Ảnh Chí Nguyên
Hà Nội yêu cầu các cơ quan có đề xuất xử lý cụ thể kết luận thanh tra các dự án ven hồ Đồng Mô. Ảnh Chí Nguyên
Lên top