Hà Nội phê duyệt đề án xây dựng 4 huyện thành quận đến năm 2025

Đông Anh là 1 trong 4 huyện được phê duyệt đề án phát triển thành quận. Ảnh: VOV
Đông Anh là 1 trong 4 huyện được phê duyệt đề án phát triển thành quận. Ảnh: VOV
Đông Anh là 1 trong 4 huyện được phê duyệt đề án phát triển thành quận. Ảnh: VOV
Lên top