Hà Nội: Những dự án nào cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà ở?

Hàng chục dự án nhà được Sở Xây dựng cho phép bán nhà cho người nước ngoài. Ảnh T.Hưng (minh họa).
Hàng chục dự án nhà được Sở Xây dựng cho phép bán nhà cho người nước ngoài. Ảnh T.Hưng (minh họa).
Hàng chục dự án nhà được Sở Xây dựng cho phép bán nhà cho người nước ngoài. Ảnh T.Hưng (minh họa).
Lên top