Hà Nội lên kế hoạch xoá sổ chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm

Chung cư cũ 51 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội nhiều nhà cơi nới chuồng cọp gây nguy hiểm. Ảnh: Vương Nguyên
Chung cư cũ 51 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội nhiều nhà cơi nới chuồng cọp gây nguy hiểm. Ảnh: Vương Nguyên
Chung cư cũ 51 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội nhiều nhà cơi nới chuồng cọp gây nguy hiểm. Ảnh: Vương Nguyên
Lên top