Hà Nội hoàn thành phá dỡ giai đoạn 1 công trình 8B Lê Trực

Hoàn thành phá dỡ giai đoạn 1 công trình 8B Lê Trực. Ảnh: Minh Nghĩa/Vietnam+
Hoàn thành phá dỡ giai đoạn 1 công trình 8B Lê Trực. Ảnh: Minh Nghĩa/Vietnam+