Hà Nội dừng triển khai 82 dự án BT của hàng loạt công ty, tập đoàn lớn

Hà Nội dừng hàng loạt dự án BT của nhiều "ông lớn" bất động sản. Trong ảnh: Đoạn đại lộ Chu Văn An được xây dựng theo hình thức BT nhưng chưa hoàn thành. Ảnh: Trần Vương
Hà Nội dừng hàng loạt dự án BT của nhiều "ông lớn" bất động sản. Trong ảnh: Đoạn đại lộ Chu Văn An được xây dựng theo hình thức BT nhưng chưa hoàn thành. Ảnh: Trần Vương
Hà Nội dừng hàng loạt dự án BT của nhiều "ông lớn" bất động sản. Trong ảnh: Đoạn đại lộ Chu Văn An được xây dựng theo hình thức BT nhưng chưa hoàn thành. Ảnh: Trần Vương
Lên top