Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu S5 tại Thanh Trì

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu S5 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì - Hà Nội). Nguồn: QH
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu S5 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì - Hà Nội). Nguồn: QH
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu S5 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì - Hà Nội). Nguồn: QH
Lên top