Hà Nội: Diện mạo mới của con đường gốm sứ sẽ như thế nào?

Con đường gốm sứ ở Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Con đường gốm sứ ở Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Con đường gốm sứ ở Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Lên top