Hà Nội: Điểm mặt hàng loạt "ông lớn" bất động sản, xây dựng nợ thuế

Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế bị bêu tên. Ảnh Cao Nguyên (ảnh minh họa).
Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế bị bêu tên. Ảnh Cao Nguyên (ảnh minh họa).
Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế bị bêu tên. Ảnh Cao Nguyên (ảnh minh họa).
Lên top