Hà Nội: Cưỡng chế sân tập golf không phép trên đất nông nghiệp

Sân tập golf  nằm trên đất nông nghiệp tại địa bàn phường Phú Diễn bị buộc tháo dỡ do xây dựng không phép. Ảnh: T.CƯỜNG
Sân tập golf nằm trên đất nông nghiệp tại địa bàn phường Phú Diễn bị buộc tháo dỡ do xây dựng không phép. Ảnh: T.CƯỜNG
Sân tập golf nằm trên đất nông nghiệp tại địa bàn phường Phú Diễn bị buộc tháo dỡ do xây dựng không phép. Ảnh: T.CƯỜNG
Lên top