Hà Nội: Công bố 23 dự án nhà ở cho phép cá nhân nước ngoài sở hữu

Hà Nội có 23 dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Hà Nội có 23 dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Hà Nội có 23 dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top