Hà Nội: Chưa hoàn thiện hạ tầng vẫn công khai mở đấu giá đất

Hạ tầng vẫn ngổn ngang nhưng huyện Thanh Trì đã mở đấu giá đất. Ảnh Cao Nguyên.
Hạ tầng vẫn ngổn ngang nhưng huyện Thanh Trì đã mở đấu giá đất. Ảnh Cao Nguyên.
Hạ tầng vẫn ngổn ngang nhưng huyện Thanh Trì đã mở đấu giá đất. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top