Hà Nội chỉ đề xuất tăng 15% giá đất giai đoạn 2020 - 2024

Gái đất được đề xuất tăng 15%. Ảnh: Nguyễn Hà
Gái đất được đề xuất tăng 15%. Ảnh: Nguyễn Hà
Gái đất được đề xuất tăng 15%. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top