Hà Nội chi 500 tỉ đồng cải tạo chung cư cũ cấp độ D và C cận D

Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Ảnh: TG
Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Ảnh: TG
Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Ảnh: TG
Lên top